Diagnostikk

VÅRE HOVEDLEVERANDØRER INNENFOR DIAGNOSTIKK ER:

Immunodiagnostik

Immunodiagnostik gmbh er spesialister på utvikling og produksjon av innovative deteksjonstester innen laboratoriediagnostikk og medisinsk forskning. Tilbyr stort utvalg av molekylærbiologiske tester (PCR) for diagnostikk av gastroenteritt og flåttbårne mikrober. 


 

SACACE

SACACE utvikler in vitro-diagnostiske analysesett for human, veterinær og næringsmiddel diagnostikk. Produktene omfatter alle reagensene for nukleinsyre-ekstraksjon, revers transkripsjon, amplifisering av spesifikke genomiske regioner og påvisning ved agarosegel-elektroforese og Real Time amplifisering. Analysesettene er enkel å bruke, CE-merket i samsvar med direktiv 98 / 79EC og har høy kvalitet for å sikre konsistens, pålitelighet og lang holdbarhet.


 

Kogene biotech 

Kogene biotech produserer flere analysesett til Realtime PCR deteksjons metoder egnet for næringsmiddelanalyser, klinisk- og veterinær diagnostikk, samt DNA/RNA ekstraksjonskit.