Kjemikalier

Kjemikalier

 

VÅRE HOVEDLEVERANDØRER INNENFOR KJEMIKALIER ER:

scharlab_2

 

Scharlab

Scharlab har et bredt utvalg av laboratorie reagenser og kjemikalier for analytisk, forskning, medisinsk og farmasøytisk sektor
Katalog:
Kjemikalier og reagenser.pdf